ราคาทำฟัน

 

ตรวจฟัน ฟรี
เอ็กซเรย์ฟัน 120
เอ็กซเรย์จัดฟันฟิล์มใหญ่ ฟิล์มละ 500
ขูดหินปูน 500UP
š อุดฟัน›
อุดชั่วคราว 400-500
อุดฟันด้วยอมัลกัมด้านละ 500 UP
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันด้านละ 600 UP
รองพื้นก่อนอุด 100
šVeneer ›
ปิดผิวหน้าฟัน(Composite Veneer) 6,000 UP
ปิดผิวหน้าฟัน Ceramic Veneer) 10,000 UP
Composite Inlay 5,000-6,000
Ceramic Inlay 10,000 UP
šฟอกฟันขาว›
ฟอกฟันขาวด้วยเครื่องเลเซอร์ 12,000
ฟอกฟันขาวด้วยแสงเย็น 6,000
ฟอกฟันสีฟันที่บ้าน 3,900
น้ำยาฟอกสีฟัน หลอดละ 1,000
šทันตกรรมจัดฟัน›
พิมพ์ปากทำแบบศึกษา 1,000
Retainer (ต่อชิ้น) 2,500
เฝือกกันสบฟัน  (ต่อชิ้น) 3,000
šการรักษาคลองรากฟัน ›
ฟันหน้า 3,000-4,500
ฟันกรามน้อย 5,000-6,000
ฟันกราม 6,500-8,000
รื้อรักษาใหม่เพิ่มซี่ละ 1,000-2,000
ผ่าตัดขูดหนองปลายราก 2,000
ผ่าตัดอุดปลายรากฟัน 2,000
ดึงประสาทฟัน 800
รากฟันเทียม 60,000 UP
šทันตกรรมสำหรับเด็ก›
ถอนฟันน้ำนม 300-350
เคลือบร่องฟันซี่ละ 350-400
ดัดเส้นประสาทที่โพรงประสาทฟัน 800
รักษารากฟันเด็กบางส่วน 1,000-1,500
รักษารากฟันเด็กทั้งซี่ 1,500 UP
ครอบฟันเด็กสแตนเลส 1,500-2,000
ครอบฟันเด็กStrip Crown 1,500-2,000
šศัลยกรรมช่องปาก›
ถอนฟันหน้า 500-600
ถอนฟันกรามน้อย 600-800
ถอนฟันหลัง 800 UP
ผ่าฟันคุด 1,000-4,000
š ทันตกรรมประดิษฐ์-ใส่ฟัน›
ฟันปลอมฐานพลาสติกซี่แรก 1,800+250-300
ฟันปลอมโลหะ 5,500+300-350
ฟันปลอมครึ่งปาก 12,000-13,000
ฟันปลอมทั้งปาก 18,000-20,000
เติมฟัน 500
เดือยฟัน 4,000
ครอบฟันพอร์ซเลนฐานโลหะ ธรรมดา 8,000
ครอบฟันพอร์ซเลนฐานโลหะผสมทอง 12,000-13,000
ครอบฟันพอร์ซเลนฐานโลหะทอง 15,000
ครอบฟันสีเหมือนฟันเซรามิกล้วน 13,000-14,000
ครอบชั่วคราว 1,500-2,000
รื้อครอบฟันต่อซี่ 1,000
š ศัลย์ปริทันต์›
เกลารากฟัน(ต่อด้าน) 1,000
ขูดและเกลารากฟันทั้งปาก 4,000-8,000
ผ่าตัดตกแต่งเหงือก 3,000 up
ขูดรากฟันโดยการผ่าตัดครั้งละ 3,000